Monday, November 3, 2008

Å kjøre med sommerdekk på vinterføre uten brems og ratt men med forsikret hund

På første siden i DN kan vi idag lese artikkelen "Forsikrer hund - men ikke inntekt", hvor Dag Mevold fra et firma som heter Cardif, foreslår at det burde innføres obligatorisk gjeldsforsikring for bolig. Folk forsikrer tross alt hundene sine (som ikke er obligatorisk såvidt meg bekjent), så hvorfor ikke tvinge dem til å forsikre gjelda si også. Da klinger pengene i kassa til Cardif.
Den obligatoriske forsikringen vil forvri og manipulere prisene i boligmarkedet mer enn det som allerede er tilfelle. Den betyr i praksis at nedgang i bolig markedet skal forsikres mot faktorer som presser bolig prisene ned, som f.eks økt arbeidsløshet. Økt arbeidsløshet vil føre til press på lønningene, som nødvendigvis vil føre til lavere boligpriser. For et års tid siden kunne vi lese at boligprisene ikke skulle falle sålenge renta og arbeidsløsheten var lav. Da dette ikke lenger er gitt, må tydeligvis hardere lut til.
Sett f.eks at denne forsikringen innføres. Sett videre at arbeidsløsheten øker, og at denne forsikringen trår til for de uheldige som har mistet jobben. Kostnadene må nødvendigvis dekkes av de som fremdeles har jobb og bolig. I tillegg vil de som ikke har bolig men jobb finne det vanskelig å komme seg inn på bolig markedet, ikke bare fordi boligprisene skal stabiliseres, men fordi premien på Mevolds obligatoriske forsikring øker. Risiko kan ikke forskyves i det uendelige, men den som gjør dårlige investeringer og beslutninger må til syvende og sist stå til rette for dette. Mevold sier at uten denne forsikringen blir det som å kjøre med sommerdekk på vinterføre. Det blir ikke noe vakkert syn fremover i bolig markedet, men denne planen vil i praksis bety at man tar bort ratt og bremsen og kun for lov til å gi full gass. Resultatet blir et fullstendig krasj.

No comments:

Post a Comment