Thursday, January 29, 2009

Hva er neste for gull og sølv ?

Prisene på gull og sølv har steget kraftig siden de bunnet ut i November 2008. Sølv er opp 36 %, gull er opp 28 %. Det siste rallyet har foregått mens dollaren steg. I dag f.eks steg både gull, sølv og dollaren, som går mot logikken om at gull (og sølv) beveger seg motsatt av dollaren.
Hva er det som skjer ?
Her noen punkter:
+ Avkastning på 10 år US Treasury Note stiger. Kan det være at denne bobla er i ferd med å sprekke ? Hvis den ikke gjør det nå, så er det kun et tidsspørsmål når det skjer.
+ Arbeidsløsheten stiger i alle vestlige land.
+ Boligprisene fallt 18 % i USA i løpet av året som gikk.
+ All "mainstream" media feirer redningspakkene som et riktig inngrep i økonomien. Redningspakkene vil gjøre ting verre. Korreksjoner i økonomien kommer fordi det er overkapasitet og/eller for mye inventarer. Sentral planlegging ved hjelp av stimulans av økonomien løser ikke dette problemet.
+ Obamas popularitet er allerede i ferd med å falle, og den kommer til å falle raskere når folk ser at redningspakkene hans ikke vil fungere. Den kommer til å falle enda raskere når ting forverrer seg ytterligere i USA i form av økende renter og arbeidsløshet. Det er ikke første gang i verdenshistorien at mennesker i en vanskelig situasjon velger en "sterk mann", eller en "mann som bryr seg om andre", og setter sin lit til ham. Desverre blir det heller ikke siste gang. Obama er en mann vi vet lite om, men hans utnevnelser så langt peker i retning av "no change" med folk som Tim Geithner (tidl. New York Fed) og andre resirkulert fra Clinton administrasjonen.
+ Den geopolitiske situasjonen er anspennt. Israels innrykking i Gaza gjør situasjonen verre.
+ Det dukket opp en artikkel i "Telegraph" den 22. Januar, hvor det hevdes at finanssystemet i England var tre timer fra å fryse til. Kun frenetisk aktivitet forhindret at hele bankvesenet måtte nasjonaliseres. Der hvor det er røyk brenner det som oftest.

Denne lista kunne fortsettes my lengre, men det er kun noe av det jeg kommer på i farten.

Det vil snart demre for folk at denne krisen vi nå er inne kommer til å vare ihverfall et par år fremover. Gullroten som hele tiden henges ut i media om at "det blir en oppgang neste kvartal/om et halvt år/i slutten av året osv" vil vise seg å være feil. Vestlige finanssystemer er insolvente, regjeringer og sentralbanker prøver å blåse liv i økonomien ved å trykke penger. De nye pengene har enda ikke truffet den virkelige økonomien, men når de gjør det, se opp for kraftige prisøkninger og etter det rente økninger. Dette vil sende prisene på gull og sølv mye høyere, og vil gjøre dem til "mainstream" investeringer. På kort sikt tror jeg vi får et rally i både gull og sølv ut til mars/april. Om nye prisrekorder nås er uvisst. På lengre sikt vil vi se 3000 dollar gull (minst) og tresiffrede priser på sølv.

1 comment:

  1. Her er en ganske interessant gjennomgang av gullpriser i forhold til diverse valutaer. Med spesiell vekt på ett merkelig og nytt forhold mellom gullpris og amerikanske dollar og japanske yen.

    http://www.financialsense.com/fsu/editorials/gnazzo/2009/0209.html

    ReplyDelete