Thursday, October 30, 2008

Globalt Zimbabwe

Først får vi deflasjon på grunn av deleveraging, og så kommer infasjon pga alle pengene som er sprøyetet inn i systemet.
Dette skjer over hele verden, selv kineserene har satt ned renta.
Når, og ikke hvis, dette inntreffer, så vil folk flest skjønne at valutaen er problemet, og de vil bytte den inn mot alt fra nøtter og bananer til sement og spiker. Tradisjonelle midler for lagring av verdi, gull og sølv, vil gå i taket med rakettfart.
Alle sentralbanker (med unntak av Danmark og Island) setter ned renta for å blåse livet i en død hest: den utbrente og slitne forbrukern med gjeld til oppover ørene. Nuller på nuller kommer til å adderes til eksisterende valutaer, om det nå er dollar, euro eller kroner.
Vi står på terskelen til et verdensomspennende Zimbabwe hvor pengekranene står på vidt gap. Dette griper ikke ENDA, pga av all deleveragingen som fremdeles foregår, men vi vil ikke måtte vente lenge på det.
Politikere og finansfolk later som ingenting. Stadig nye planer legges frem, men uansett hva de prøver, resultatet er alltid det samme: Ingenting fikses, det blir bare verre. Jeg tipper det kommer et siste rally på børsen, før den deiser i bakken og detter under 200 (aksjer er basert på inntjening, når gevinsten faller, så faller også aksjene, noe som vil skje i en resesjon), etterfulgt av et krasj i obligasjonsmarkedet (fordi regjeringer har for mye gjeld). Inntil dette skjer hypes festen med uforminsket styrke. Men såvidt jeg ser er det færre og færre som deltar fordi tilliten synker: Bankene låner ikke lenger ut. Vi står på terskelen til et globalt Zimbabwe (eller Weimar for de som liker historie), og vi kan egentlig bare vente på at en foss av penger skal treffe oss.

Saturday, October 25, 2008

Kuren som dreper pasienten

Galskap er definert som å gjøre det samme hele tiden mens man forventer et annet resultat. Siste tids hendelser i norske finansmarkeder gjør det tydelig at de Norges Bank og Stortinget har spesielle behov.
Den store redningspakken på 350 milliarder betyr en massiv økning i pengemengden. I tillegg kan vi lese at endringer i regelverket for å bokføre visse papirer har blitt endret for å slippe og bokføre enorme tap. Disse såkalte level 3 assets er papirer som det ikke finnes noe marked for, men som bankene selv kan bestemme en verdi på. Samtidig åpner redningspakken for at bankene kan bytte inn søppelet de selv setter en verdi på mot norske statsobligasjoner, som de kan selge i markedet for å skaffe likviditet, som de sårt trenger disse dager. Med andre ord, det vaskes penger for å holde norsk bankvesen flytende. Prisen for dette for den vanlige mann og kvinne blir inflasjon i bøtter og spann om ikke så veldig lenge. Det er også merkelig å se at NIBOR, altså pengemarkedsrenta, fallt, og det midt i en kreditt krise!! Det forteller oss at kreditt er lettere å skaffe midt i kredittkrisa.
Det eneste riktige er å sette opp renta og ta den støyten som kommer og lære av feilene. I stedet vil kuren gjøre sykdommen verre, pasienten vil ikke dø av sykdommen men av kuren. Vi ser at pengemengden øker, arbeidsløshet og gjeld stiger. Under de forholdene vi er i nå som må sparing belønnes og konsum straffes. Sett nå endelig renta opp, la boligmarkedet få det krasjet det trenger, og så kan vi begynne forfra igjen. Istedet er vi på vei mot hyperinflasjon og total nedsmelting av finanssystemet.

Thursday, October 23, 2008

Rom til leie mot betaling i silver eagles

Denne utleiern i San Jose, Californias nest største by etter Los Angeles, leier ut et rom, men ønsker betaling i silver eagles. Med prisen på sølv satt til å eksplodere og markedet støvsugd for silver eagles kan det bli vanskelig, men det er en innovativ måte å spre budskapet på:
Link til annonsen

Wednesday, October 22, 2008

Gull og sølv rushet har begynt

Gull og sølv har tjent mennesker som penger gjennom 5000 år. Hvorfor ? Fordi de er ettertraktede. Ingen ting har endret seg. Gull og sølv er fremdeles ekte penger. Dagens papir penger er valuta, men ikke penger. Forskjellen på penger og valuta er at penger beholder verdien sin, mens valuta kun er nyttig som byttemiddel. Den franske filosofen Voltaire observerte at alle papir penger før eller seinere går til sin egentlige verdi, som er ingenting. Dette vil før eller seinere skje med den norske krona, spørsmålet er når.
 • Gjedrem satte ned renta med 0.5 % forrige uke og den 350 milliarder store redningspakken kaster mer bensin på bålet.
 • De lave rentene ødelegger for sparere, og destabiliserer den økonomiske situasjonen ytterligere. Det er programmfestet at det er bra å låne, mens virkeligheten er motsatt. Gjeld er en felle i en økonomisk krise.
 • Rallyet i dollaren skyldes en shortskvis i Europa: Fordi europeiske banker har kjøpt dollar denominerte amerikanske papirer, som faller, så må de selge aksjer og andre ting denominert i andre valutaer for å møte margin calls. Dette skaper etterspørsel etter dollar, selv om Federal Reserve sprøyter likviditet inn i systemet, og skaper press på aksjer og andre valutaer.
 • Statsgjeld, spesielt amerikansk, er en falsk sikkerhet, på tross av at markedet sier det motsatte akkurat nå. Amerikanske statsobligasjoner er episenteret der hvor tsunamien kommer til å treffe. En amerikansk konkurs vil sende rentene på statsgjeld i taket og prisen i kjellern. De som har investert i statsobligasjoner vil bli slaktet.
 • Gull og sølvprisene målt i dollar faller. Ikke glem at disse prisene settes i papirmarkedet, og at prisene på fysisk øker, samtidig som markedet er støvsuget for små barrer og mynter. I de nærmeste månedene, kanskje før, vil mange kalle for leveranse fra Comex og LME, som er det to børsene hvor gull/sølv handles. Dette vil bli et problem fordi det ikke finnes nok gull og sølv for å tilfredsstille etterspørselen verden over. Prisene vil eksplodere.
 • Sentralbankene og regjeringene prøver med alle midler å unngå at befolkningen kjøper gull og sølv. I Canada og Australia innføres snart legitimasjonsplikt ved kjøp. Grunnen er bekjempelse av terrorisme. Gull og sølv til mynter og småbarrer rasjoneres, resultatet er lange leveranse tider. Offisielle priser er ikke lenger rettningsgivende for det fysiske markedet. Mange forhandlere betaler over spot for å skaffe produkter, andre har simpelthen gitt opp.
 • Verdens produksjon av gull faller, grunnen er at prisene er for lave fordi sentralbankene har solgt gull inn i markedet og holdt prisen nede de siste 10 årene. Sør Afrika, som produserte 1000 tonn for 30 år siden og var verdens største produsent, har sett ett fall med over 50 % over 30 år, tendensen peker fremdeles nedover.
 • Prisen på sølv er under produksjonskostnadene. Forstetter det slik vil gruver snart begynne å stenge. Dette i en situasjon hvor verden konsumerer mer sølv i industrien enn den produserer, og etterspørsel fra innvestorer går gjennom taket.
 • 2/3 av verdens sølv produksjon kommer fra basemetaller, som også er truffet hardt. Spesielt sink gruver, som gir mye sølv som biprodukt, sliter eller går konkurs.
 • Verden befinner seg idag i en unikt håpløs situasjon hvor ikke en eneste valuta er backet av edelmetaller. Alt er basert på tillitt, forsvinner tilliten til systemet, er også valutaen verdiløs.
 • Strategien fremover er å akkulere så mye gull og sølv som mulig, samtidig som all gjeld må skys som pesten.
 • Den politiske eliten i alle vestlige land nyter lav eller ingen tillitt fra befolkingen, ideen om at staten kan hjelpe eller løse problemer vil snart havne på søppelhaugen.
 • Oljeprisen vil snart snu oppover igjen, og vil skyte høyt, mye høyere enn det siste all time high på 147 dollar.
 • På island kjøper folk Rolexer ifølge en artikkel jeg leste på DN fordi de ikke har noe gullmarket. Befolkningen stoler ikke på regjeringen. Regjeringen har innført kapitalkontroll; for å kjøpe utenlands valuta må man vise frem flybilett (ifølge samme artikkel). Dette begynner å minne om tilstander som i Østblokk land før muren fallt.
 • Det er populært å kalle USD for dopapir. Desverre er den ikke engang det. De aller fleste USD eksisterer kun elektronisk, kun veldig lite som papir.
 • Vi kan forvente høyere renter og høyere inflasjon fremover, som betyr at lønnsmotakere blir skviset fra to sider.


Tuesday, October 21, 2008

Hvorfor kjøpe gull og sølv ?

Gull og sølv er ekte penger, i motsetning til papirpengene som vi bruker i dag:
Jones forklarer:
Etter hvert som dagens fiat system går i oppløsning, vil prisene på gull og sølv gå i taket. De fleste kommentarer fokuserer på gull, men potensialet oppover er langt høyere for sølv. Hvorfor ? Fordi det tradisjonelle forholdet mellom gull og sølv er 1 til 15, en unse gull kjøper 15 unser sølv, idag er forholdet 80 !! Forholdet tenderer mot 1 til 15 når begge metaller brukes som penger, som skjer når økonomien går dårlig og inflasjonen er høy. Begge disse faktorene gjelder idag.
Den enkleste måten å redde velstand når det er en økonomisk krise er ved hjelp av edelmetaller. Edelmetaller transporterer velstand gjennom rom og tid. Det vil de gjøre også denne krisen.

Saturday, October 18, 2008

Gullbasert valuta ?

Dette er min første post. Anledningen er det som kan komme til å snu opp ned på finanssystemet i hele verden i de kommende månedene og årene:
Historien om en ny gull basert valuta begynner å komme til overflaten i Norge og resten av Europa, se f,eks www.dn.no:
http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1513836.ece?jgo=c1_re_left_3

Jim Willie forteller at han i de siste 24 timene har hørt at Europerne, Araberene, Kineserene og Russerene har blitt enige om en ny valuta basert på gull.Siste tids dollar rally og råvaresmash var satt i scene av amerikanske banker og myndigheter. Ted Butler belyser dette i en sin artikkel "The smoking gun" når det gjelder edelmetaller, hvor han dokumenterer at to amerikanske banker solgte kort 139 millioner unser sølv og 8 millioner unser gull og bidro til å sende ned prisen fra 930 dollar for gull og over 19 dollar for sølv til 740 dollar for gull og nylig under 10 dollar for sølv! Merk at dette også gjaldt andre råvarer som olje og kobber.
Hvorfor gull og sølv ? Svaret er at disse to alltid har blitt brukt som betalingsmiddel og at prisen på gull er et barometer for finanssystemets helse. Har noe bedret seg i finanssystemet siden gull ble tatt til vedskjulet i midten av Juli ? Nei, selvsagt ikke. Snarere tvert imot, nyhetsbildet blir mer og mer katastrofalt, så prisen på gull og sølv burde ha gått den andre veien.

Hva situasjonen i Norge angår, så ble det uten noe som helst offentlig debatt plutselig klargjort en redningspakke på 350 milliarder kroner, på skattebetalerenes regning selvsagt. DN forteller oss at Dnb NOR var blant bankene som lånte fra de 350 milliardene, da de trengte penger til å møte kommende forpliktelser.
Men da er det merkelig at Aud Helen Rasmussen i Dnb NOR begrunner den siste rente nedgangen på boliglån med den raske nedgangen i pengemarkedsrentene og forventningen om at rentene vil stabilisere seg på lavere nivå, fordi sist jeg sjekket (http://www.norges-bank.no/templates/article____55480.aspx) så var NIBOR (dette er renta som bankene tar for å låne til hverandre) for kortere maturiteter på vei opp igjen, og det raskt! Var ikke 350 milliarder nok ? Jeg tror ikke vi trenger vente veldig lenge for at Aud Helen Rasmussen må ete sine egne ord og sende ut nye brev til sine stakkars kunder om at renta settes opp igjen. Med mindre Svein Gjedrem og hans kamerat Jens bestemmer seg for å fyre av enda en salve med rykende ferske statsobligasjoner på skattebetalerenes regning, så festen kan fortsette kansje et par uker til, som samtidig innbyr til at vennene til Svein og Jens i Dnb NOR kan tjene enda mer penger på innside handel, mens den vanlige mann taper. Dette kan foregå inntil Nordmenn våkner opp og innser at man ikke kan låne seg til rikdom, men at velstand kommer fra sparing og produksjon. Den dagen kan ikke være langt unna, så fort som tingene utvikler seg.

I tiden fremover kommer vi til å se høyere inflasjon, høyere renter og mye høyere priser på gull og sølv. Denne utviklingen gjør også faren for krig mot Iran høyere. En slik krig vil få katastrofale følger for hele verden. La oss håpe at det ikke skjer.

Jeg kommer til å fokusere på gull og sølv fremover, som er det eneste sikre måten småsparere kan beskytte seg mot den kommende høye inflasjonen, som kan komme til å gå over i hyperinflasjon.